Dentech

展会新闻

上海口腔展2018年展位预订通知

2017-12-05

尊敬的展商,您好!

十月上海口腔展DenTech China将于2018年1月开启展位预订工作:

1月2日开始接受8个以上(含8个)展位预订;
1月15日开始接受4个以上(含4个)展位预订;

1月29日起接受所有展位预订。

新参展的厂商请准备好三证并需要签署承诺书及担保书。

承诺书下载
担保书下载

展位预订电话: 021-61573953
                        021-61573954
                        021-61573955
                        021-61577262

DenTech China 2017   DenTech China 2017