Dentech China 2020

For Exhibitors

China:
Jingjing Xu
Project Manager
Tel: +86-21-61573955
Email: jingjing.xu@informa.com

Sandra Shen
International Developing Manager
Tel: +86-21-61573953
Email: sandra.shen@informa.com

Vivian Zhou
Sales Assistant
Tel: +86-21-61573954
Email: jc.zhou@informa.com

Sylvia Zhu
Sales Assistant
Tel: +86-21-61573956 
Email: sylvia.zhu@informa.com

Germany:
Ramona Tron
Project Manager
Tel: +49-721-3719201
Fax: +49-721-3719252
Email: rtron@roeser-international.de

Korea:
Evelyn (Yejee) Kang
Tel: +82-2-6715 5400 (Dir.5416)
Fax: +82-2-432 5885
Email: Evelyn.Kang@informa.com

Taiwan, China:
Cela Chen
Tel: +886-2-2738 3898
Fax: +886-2-2738 4886
Email: Cela.Chen@informa.com